ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ : 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ : 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ

ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਵੈਧਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 29 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ‘ਛੋਟਾ ਸਟੇਅ’ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਿੱਕਰ ਖੁਦ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ)। ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਨ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਵੈਧਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।